Welkom op de site van de vrienden en vriendinnen van Uitgenast.

Uìtgenast is Haags voâh ondeâhrzoekend dineâhren op niveau
Ein klène Haagse vriendenkring met un duidelèke inteâhresse voâh culinaire hoâgstandies bezoekt op regelmatiguh basis gastheâhren die eitcreaties presenteâhren.
duh vrienden en vriendinnen van uìtgenast, hebbuh elkâh ontmoet op veâhrjaâhrdagen, recepties, feisties en partèties, en bleken als gemeinschappelèke deleâh liefdevol beâhrèd etuh tuh hebben, inmiddels hebbuh eâh zich al un aantal gastheâhren beâhrèd gevonden uìtgenast tuh ontvangen en in duh loâp van duh tèd heift uìtgenast als ambitie ut zo onafhankelèk mâugelèk omschrèven van bevindinguh.
Je kun je niet aanmelden bè uìtgenast mâh zult altèd geïntroduceiâhrd moetuh wôhden doâh un van duh vrienden of vriendinnen, indien je un keiâh wilt optreden als gastheiâh kun je contact opnemen met paul@uitgenast.nl

En nu voor de Hagenaars onderons

Uitgenast is Haags voor onderzoekend dineren op niveau.
Een kleine Haagse vriendenkring met een duidelijke interesse voor culinaire hoogstandjes bezoekt op regelmatige basis gastheren die eetcreaties presenteren.
De vrienden en vriendinnen van Uitgenast, hebben elkaar ontmoet op verjaardagen, recepties, feestjes en partijtjes, en bleken als gemeenschappelijke deler liefdevol bereid eten te hebben, inmiddels hebben er zich al een aantal gastheren bereid gevonden Uitgenast te ontvangen en in de loop van de tijd heeft Uitgenast als ambitie het zo onafhankelijk mogelijk omschrijven van bevindingen.
Je kun je niet aanmelden bij Uitgenast maar zult altijd geïntroduceerd moeten worden door een van de vrienden of vriendinnen, indien je een keer wilt optreden als gastheer kun je contact opnemen met paul@uitgenast.nl